Page 6 - Mijn IoT en ik
P. 6

Afbeelding onder:
IoT biedt onbeperkte aansluitmogelijkheden
Bron: Harbor research, postscapes – tracking the internet of things
Afbeelding rechts:
Het IOT-landschap
Bron: Growth enabler, Market Pulse Report Internet of things IoT, 2017
Natuurlijk brengt een wereld die op een dergelijke wijze in een netwerk is ondergebracht, verschillende problemen met zich mee – vooral op het gebied van privacy en veiligheid – maar wat het belooft, is veel fascinerender. “De weergaloze combinatie van mens en machine stelt ons in staat om op een ongekende manier naar de samenwerking te kijken, een groot aantal technische veranderingen uit te voeren en de manier waarop we zakendoen opnieuw uit te vinden.” 5.
Tussen het “emotionele” aspect dat smart homes kenmerkt – met huizen die reageren op onze wensen en stemmingen – en het “rationele” aspect van smart cities en de industriële productie – waar efficiëntie en effectiviteit de belangrijkste drijfveren zijn – is het kantoor een van de ideale plaatsen om het IoT te introduceren. Bureautafels die de medewerker herkennen en automatisch het licht, de temperatuur of zelfs de muziek aanpassen aan de voorkeuren van de persoon zijn niet langer een grote uitdaging voor IoT.
Gegevensbewaking en -verwerking kan energie besparen in het kantoorgebouw en zich aanpassen aan de aanwezigheid van medewerkers. Maar bovenal begint het de manier te veranderen waarop mensen met elkaar en met de ruimte omgaan, de productiviteit toeneemt, werkprocessen worden geoptimaliseerd, de werknemers een gevoel krijgen van welzijn en het kantoor een veel complexer systeem wordt 6.
GEGEVENSVERZAMELING
GEGEVENSOVERDRACHT
GEGEVENS OPHALEN UIT DE CLOUD EN ANDERE OPSLAAN
GEGEVENSANALYSE
       INFORMATIE UIT DE OMGEVING
GEGEVENS VAN SENSOREN
APPARATEN
Smartphone, tablet, horloge, bril, thermostaat
VERWERKING EN BEWAKING VAN GEGEVENS
PROCES
Software
GEGEVENS DOORSTUREN NAAR EINDVERBRUIKERS
        SENSOREN
Temperatuur, plaats, geluid, beweging, licht
CONNECTIVITEIT
Satelliet, wifi, Bluetooth
MENSEN
E-mail, app, registraties
    4   5   6   7   8