Openbare procedurebeschrijving

Overeenkomstig § 4g BDSG moet de toezichthouder gegevensbescherming op verzoek van iedereen op geschikte wijze de volgens § 4e BDSG vastgelegde gegevens beschikbaar maken. Deze verplichting komen wij onmiddellijk na. De toezichthouder voor gegevensbescherming stelt hiermee de gevraagde wettelijke gegevens vrij en voor iedereen toegankelijk ter beschikking:

Naam van de verantwoordelijke instanties

Sedus Stoll AktiengesellschaftSedus Systems GmbH

 

 

 

Hoofd van de verantwoordelijke instanties

Holger JahnkeDirecteur Verkoop van Sedus Stoll AG
Carl-Heinz OstenDirecteur Finance van Sedus Stoll AG
Daniel KittnerDirecteur Techniek van Sedus Stoll AG
Dr. Rolf HallsteinDirecteur van Sedus Systems GmbH
Carl-Heinz OstenDirecteur Finance van Sedus Systems GmbH

Verantwoordelijk hoofd van de gegevensverwerking

Frank Fiebiger

 

 

 

Adressen van de verantwoordelijke instanties

Sedus Stoll AktiengesellschaftSedus Systems GmbH
Brückenstraße 15Salzkottener Straße 65
79761 Waldshut59590 Geseke
DuitslandDuitsland

Doelbepaling van gegevensinzameling, -verwerking of -gebruik
De economische activiteit van de ondernemingen is de ontwikkeling, de productie en de verkoop van kantoormeubilair. De gegevensinzameling, -verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend doelgebonden plaats ten behoeve van de uitvoering van deze economische activiteit.

Beschrijving van de betreffende personengroepen en de desbetreffende gegevens of gegevenscategorieën
Klantgegevens en gegevens van geïnteresseerden, sollicitant-, medewerker- en ondernemingsinterne gegevens, partner- en leveranciersgegevens evenals de gegevens van alle overige personen die verbonden zijn met de onderneming voor het vervullen van het doel.

Ontvangers of categorieën van ontvangers waaraan de gegevens kunnen worden verstrekt
Openbare instanties bij bestaan van prioritaire wetgeving, externe instanties en bedrijfsinterne instanties uitsluitend voor de uitvoering van de bovengenoemde commerciële doeleinden evenals externe opdrachtnemers conform § 11 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG – Bundesdatenschutzgesetz)

Termijnen voor de verwijdering van de gegevens
Na afloop van de desbetreffende wettelijke bewaartermijnen worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Gegevens die niet onder de wettelijke bewaarplichten vallen, worden gewist na het vervallen van bovengenoemd doel.

Geplande overdracht naar derde landen (buiten de EU)
Een overdracht van gegevens naar derde landen is niet gepland.

Toezichthouder gegevensbescherming

Karsten Neumann
Toezichthouder gegevensbescherming van de Sedus groep