Hoe geven wij vorm aan onze werkomgevingen? En hoe zien de werkomgevingen eruit waarin we aan innovaties en projecten werken? De ontwikkelingen van de afgelopen tijd laten zien: het kantoor neemt de rol van ontmoetingsplaats voor teams op zich, het thuiskantoor heeft zich gevestigd als gelijkwaardige werkplek. Dit gaat gepaard met het feit dat enerzijds het verlangen naar individualiteit en persoonlijke behoeften op de voorgrond treden en anderzijds samenwerking en het idee van een gemeenschap belangrijker worden dan ooit.

Met de New Arrivals in het voorjaar van 2022 zullen nieuwe producten, uitbreidingen en aanpassingen hun intrede doen in het Sedus-portfolio. Tegelijkertijd gaat het altijd een stap verder. Verder in de richting van een veelzijdige werkomgeving waarin iedereen vindt wat hij nodig heeft om productief te zijn. Alleen of samen, analoog of digitaal, op kantoor of in het thuiskantoor – met de New Arrivals en “The Individual Collective” worden nieuwe verbin-dingen gelegd, in nieuwe dimensies gedacht en ruimte gecreëerd voor nieuwe inspiraties.

Product catalogus nu bekijken

NEW ARRIVALS – Producten

Een dialoog voor de toekomst

De pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk het is om als gemeenschap te handelen. Toen iedereen geïsoleerd was en vanuit huis werkte, beseften ze allemaal hoe belangrijk het saamhorigheidsgevoel van een groep is, om dezelfde rituelen te delen en samen actief te zijn.

Benadrukt werd hoe essentieel kantoren zijn als ruimten voor samenwerking om collectieve processen te ondersteunen en sterkere en slimmere werkgemeenschappen op te bouwen. Alle bedrijven – op verschillende niveaus– hebben begrepen dat zij zelf moeten gaan nadenken om de uitdagingen van het huidige tijd beter het hoofd te bieden om de sociale verandering voor een duurza-me toekomst te bevorderen. In dit complexe proces zijn gemeenschappen van groot belang, evenals de manier waarop individuen zich aangemoedigd voelen om actie te ondernemen en met anderen om te gaan.

Actuele trends laten zien hoe community managers en influencers nieuwe rollen innemen in bedrijven. Zij laten ook zien hoe kantooruitrusting en ruimten veranderen om lokale en mondiale gemeenschappen te verwelkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de casestudie  in deze INSIGHTS-uitgave over het nieuwe hoofdkantoor van Lego in Billund, Denemarken.

Een blik in de uitgave 15 van  Sedus INSIGHTS, dat zich richt op de rol van het individu in zich ontwikkelende gemeenschappen.

INSIGHTS #15 NU LEZEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op