United Nations Global Compact

De Sedus Stoll Aktiengesellschaft staat achter de tien principes van de United Nations Global Compact en heeft zich vrijwillig bereid verklaard de volgende basiswaarden met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiebestrijding te erkennen en te steunen.

 

 

Mensenrechten

Principe 1 – Bedrijven dienen de bescherming van de internationale mensenrechten binnen hun invloedssfeer te ondersteunen en te achten en - Principe 2 – te waarborgen dat zij zich niet mede schuldig maken aan de schending van mensenrechten.

 

 

Arbeidsnormen

Principe 3 – Bedrijven dienen de vrijheid van coalitie en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen in acht te nemen en verder te streven naar - Principe 4 – de afschaffing van alle vormen van dwangarbeid, - Principe 5 – de afschaffing van kinderarbeid en - Principe 6 – de afschaffing van discriminatie in werk en beroep.

 

 

Milieubescherming

Principe 7 – Bedrijven dienen in de omgang met milieuproblematiek een preventief beginsel te ondersteunen, - Principe 8 – initiatieven ter bevordering van een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor het milieu te nemen en - Principe 9 – de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

 

 

Corruptiebestrijding

Principe 10 – Bedrijven dienen tegen alle soorten corruptie op te treden, in het bijzonder chantage en omkoperij.