WERKSTIJLEN

Vind de passende inrichtingsoplossingen
voor uw werksituaties.

Uit de verschillende werkstijlen – concentratie, communicatie, samenwerking en ontspanning – vloeien verschillende werksituaties voort, die op hun beurt zeer specifieke eisen aan de inrichtingsoplossingen stellen.

Brainstorming

Samenwerking

Veel ondernemingen beschikken over speciale ruimten waarin de medewerkers hun creativiteit gemakkelijker kunnen ontplooien. Zo wordt innovatie en efficiënter werken aan projecten mogelijk gemaakt. De werkvorm ”brainstormsessie” omvat alle tijdelijke werkwijzen en vereist het beschikbaar stellen van een fysieke ruimte naast uitrusting en meubels.

Werkomgevingen bekijken

Informeel werken

Samenwerking

Daarmee worden momenten bedoeld waarin de medewerkers hun bureautafel verlaten maar op ongedwongen wijze doorwerken. Dat komt overeen met de toestand ”concentratie”. Hierbij is echter het aspect ”afzondering van de anderen” minder sterk benadrukt, omdat de mogelijkheid blijft bestaan om met collega's die eveneens in dezelfde ruimte werken, te interacteren.

Werkomgevingen bekijken

Teamwork

Samenwerking

Vroeger vond teamwerk uitsluitend plaats aan bureau- of vergadertafels, maar dat wordt ondertussen steeds flexibeler toegepast. Voor deze werkvorm zijn een groot aantal ruimten geschikt. Wanneer een projectteam alleen tijdelijk bestaat of als zelfstandige eenheid werkt, moeten de kadervoorwaarden bij deze werkvorm voor ruimten zorgen die zowel de teamactiviteiten vergemakkelijken alsook de afzonderlijke teamleden de mogelijkheid bieden om bepaalde taken afgescheiden te kunnen uitvoeren.

Werkomgevingen bekijken

Vertrouwelijk

Communicatie

Komt overeen met de vorm ”discretie”, echter met twee of drie personen. De vertrouwelijke werkvorm omvat alle situaties waarin een klein aantal medewerkers een bepaalde privésfeer nodig heeft om gevoelige onderwerpen te bespreken. Gewoonlijk gaat het daarbij om werkgerelateerde en niet om privé-onderwerpen. Daarom maken medewerkers bereidwillig gebruik van ”cabines” die speciaal voor dit doel worden aangeboden.

Werkomgevingen bekijken

Presentatie

Communicatie

Deze werkvorm omvat alle bijeenkomsten die georganiseerd worden met als doel het delen van informatie met behulp van ”presentaties”. Het onderzoek laat zien dat voor deze toepassing naast de traditionele besprekingsruimte veel andere soorten ruimten worden gebruikt.

Werkomgevingen bekijken

Opleiding

Communicatie

"Opleiding" heeft betrekking op alle situaties waarin een formele kennisuitwisseling plaatsvindt. Hoewel in de opleidingsruimten speciale instrumenten en uitrustingen nodig zijn, laat het onderzoek zien dat zelfs in innovatieve kantoren het traditionele, klassikale lesgeven nog wordt toegepast.

Werkomgevingen bekijken

Knooppunten

Communicatie

Er zijn plekken in het kantoor die het spontane samenzijn bevorderen. Die worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een bijzonder aantrekkingspunt, zoals een koffieautomaat, een kopieerapparaat of een soortgelijk ”hulpmiddel”. Deze ruimten worden vanwege de functie die ze vervullen ook vaak aangeduid als kruispunten: de medewerkers gaan vanwege een speciale reden hier naartoe en blijven dan vanwege ”onvoorziene” besprekingen waarbij het vaak om werkgerelateerde thema's gaat.

Werkomgevingen bekijken

Contacten onderhouden

Communicatie

Medewerkers zoeken naar mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, het groepsgevoel te versterken en informatie ongedwongen en ongepland uit te wisselen. Kantines en ontspanningsruimten zijn de ontmoetingspunten waar dat allemaal gebeurt. In veel gevallen is er eten en drinken, terwijl een "vleugje natuur" in de ruimte ervoor zorgt dat medewerkers zich prettiger voelen.

Werkomgevingen bekijken

Ontspanning

Ontspanning

Omdat werk- en levensstijl toenemend met elkaar versmelten, neemt de behoefte toe aan plekken voor ontspanning. Op deze locaties kunnen medewerkers hun werkzaamheden tijdelijk onderbreken om ze later uitgerust en opgefrist te vervolgen. In de clusters die in het beschikbare onderzoek worden genoemd, zijn de ruimten die dienen voor ontspanning, uitsluitend bedoeld voor afzonderlijke personen (ontspanningsruimten voor groepen vormen een onderdeel van de ”contacten onderhouden”-categorieën).

Werkomgevingen bekijken

Discretie

Concentratie

Zo nu en dan hebben medewerkers wellicht een moment nodig waarin de hoogste discretie vereist is. De daarmee verbonden klassieke ”telefooncel”-situatie is daarvoor ongeschikt, omdat daardoor de indruk ontstaat dat de betreffende medewerker tijdens werktijd privézaken uitvoert, terwijl het ruimtegebrek van de betreffende ruimte geen werkzaamheden toelaat waarvoor de hoogst mogelijke concentratie nodig is.

Werkomgevingen bekijken

Focus

Concentratie

Zelfs ondernemingen waar gemeenschappelijk werken een grote rol speelt, kunnen niet zonder ruimten waarin hun medewerkers zich op bepaalde taken kunnen concentreren. Medewerkers brengen op deze wijze de helft van hun werktijd door. Het onderzoek laat zien dat concentratie mogelijk wordt gemaakt door het creëren van de juiste ”afstand” tussen de betreffende werknemer(s) en zijn/hun collega's.

Werkomgevingen bekijken

Informele solo

Concentratie

Daarmee worden momenten bedoeld waarin de medewerkers hun bureautafel verlaten maar op ongedwongen wijze doorwerken. Dat komt overeen met de toestand ”concentratie”. Hierbij is echter het aspect ”afzondering van de anderen” minder sterk benadrukt, omdat de mogelijkheid blijft bestaan om met collega's die eveneens in dezelfde ruimte werken, te interacteren.

Werkomgevingen bekijken