se:connects

Vragen
en antwoorden

Wat is draadloos laden van smartphones?

Draadloos laden werkt volgens het principe van de zogeheten elektromagnetische inductie. De energie wordt daarbij door een laadveld uitgezonden en door een eindapparaat, zoals bijv. een smartphone ontvangen. De meest wijdverspreide technologie daarvoor is Qi.

Welke voordelen biedt het draadloos laden?

Enerzijds zijn er geen laadkabels meer nodig, anderzijds hoeft men niet op zoek naar een stopcontact. De smartphone heeft een vaste plek op de bureautafel en word tegelijkertijd automatisch geladen.

Is draadloos laden seller of langzamer dan laden via kabel?

Moderne systemen voor draadloos laden zijn net zo efficiënt als laadkabels. De nieuwste Qi-laadvelden kunnen zelfs hogere stroomwaarden aanbieden. Smartphones die daarvoor zijn uitgerust, laden aanzienlijk sneller op dan met een traditionele laadkabel.

De smartphone wordt warm tijdens het laden, is dit normaal?

Ja, dat is volledig normaal en absoluut ongevaarlijk. Ook bij het laden via de kabel ontstaat warmte.

Wat is het effect van elektromagnetische straling bij mensen?

De laadvelden hebben een bijzonder gering bereik en worden pas geactiveerd wanneer daarop een smartphone wordt geplaatst. Daarom is de straling bijzonder gering en heeft geen effect op mensen.

Aan welke technische voorwaarden moeten bedrijven voldoen om se:connects te kunnen gebruiken?

Om de laadfunctie te kunnen benutten, zijn smartphones met Qi-functie nodig. Tegelijkertijd moet elke werkplek voorzien zijn van een stroomtoevoer, waarop de dockingoppervlakken van se:connects kunnen worden aangesloten. Daarnaast is een draadloze internetverbinding nodig (3G of WLAN).

Moet se:connects op het bedrijfsnetwerk worden aangesloten?

Nee, se:connects werkt als een zelfstandig systeem. Daardoor ontstaan geen kritische verbindingspunten, zodat de beveiligingsarchitectuur van de interne netwerken onaangetast blijven.

Op welke manier kunnen medewerkers de se:connectsapp downloaden?

Omdat de app exact op elke onderneming wordt aangepast, is de app niet verkrijgbaar in de openbare app stores. Alle medewerkers ontvangen een speciale link waarmee ze de app kunnen downloaden.

Is de anonimiteit van de medewerkers gegarandeerd wanneer ze se:connects gebruiken?

Ja, op elk moment. Het is niet mogelijk om bewegingsprofielen op te stellen of gegevens aan bepaalde gebruikers te koppelen.

Verbruikt de PUK dan continu stroom?

Nee, die bevindt zich in principe in een stand-bymodus. Wanneer de smartphone met de ontvanger op het dockingoppervlak wordt geplaatst, begint het laden. Zodra de accu volledig geladen is, schakelt het systeem automatisch uit.

Wat gebeurt er als ik een metalen voorwerp (bijv. horloge) op het oppervlak leg – wordt dat dan opgewarmd?

Nee, zodra het systeem metaal herkent, schakelt het automatisch uit.