se:space

Ruimte-in-ruimte-systeem

Flexibel en uitbreidbaar ruimte-in-ruimte-systeem.
Waar open kantoorlandschappen steeds nadrukkelijker de werkomgeving bepalen, groeit ook de behoefte aan mogelijkheden om zich af te zonderen. Met se:space biedt Sedus daarvoor een fraai en doordacht ruimte-in-ruimte-systeem. Of het nu besprekingen, brainstormsessies of videoconferenties zijn: met bijpassende meubelconcepten en vooraf geplande werksituaties kan se:space bijzonder snel worden gepland en gemonteerd.