Transparantie

Open communicatie over alle milieurelevante informatie die betrekking heeft op de onderneming, haar producten en processen zorgt voor transparantie. Sedus biedt daarom een uitgebreid duurzaamheidsrapport, gedetailleerde ecologische productgegevensbladen en de CO2-calculator.

Het duurzaamheidsrapport

Sedus gaat uit van een holistische visie op duurzaamheid, omdat alleen op deze manier verbeteringen kunnen worden gerealiseerd en Sedus ook in de toekomst als verantwoordelijke onderneming succesvol kan ageren. Het duurzaamheidsrapport laat open zien welke doelen en uitdagingen Sedus nastreeft op het gebied van duurzaamheid.

Zum NAAR HET DUURZAMHEIDSRAPPORT

Environmental Product Information (EPI)

De EPI kan worden gedownload voor meer dan 100 Sedus producten. Zo kan Sedus een milieugerichte database voor zijn producten opzetten, die zowel de emissies van de producten transparant maakt als een gedetailleerde analyse van de producten mogelijk maakt om ze vervolgens vanuit ecologisch oogpunt te verbeteren. 

NAAR DE EPI

Dit biedt een uitgebreid overzicht van belangrijke ecologische informatie over een product, bijv.:

  • Uitrustingskenmerken: ontwerp, speciale kenmerken, reserveonderdelen en garantie
  • Productie: details over productie en productienormen
  • Materialen: samenstelling en recyclingaandelen resp. recyclebaarheid
  • Milieukeur: certificaten en normen
  • Verklaringen: eigen verklaring, REACH-verordening en Wet elektrische en elektronische apparatuur
  • Levenscyclusanalyse (LCA): resultaten van de ecologische balans (CO2-voetafdruk van het product) met de materiaalkringloopfasen inkoop en transport, productie, afvalbeheer en recycling

Carbon Footprint Calculator

Op verzoek berekent Sedus de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) voor afzonderlijke producten (Product Carbon Footprint) of een volledig individueel project (Project Carbon Footprint).

Het berekeningsproces is gebaseerd op de ecologische balans volgens DIN EN 15804 en vindt plaats in een Excel-spreadsheet. Bovendien kunnen Project Carbon Footprint Dashboards ook worden gevisualiseerd. De berekening omvat alle Sedus producten en de logistiek voor de levering.

AAnVRAAG INSTUREN

Certificeringen

Als onderneming met een wereldwijd netwerk stelt Sedus hoge eisen aan zichzelf en laat deze extern bevestigen.

MeEr WETEN

Contact

Wilt u meer weten over duurzaamheid bij Sedus? Heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met ons duurzaamheidsteam:

 

Door het verzenden van dit contactformulier accepteert u onze privacybeschermingsrichtlijnen.

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op