Smart Thinking

Smart thinking is een design thinking-programma in de vorm van workshops voor Sedus medewerkers. Dat is bedoeld om problemen op een efficiënte en creatieve manier op te lossen en zo innovatieve en duurzame concepten te ontwikkelen. Daardoor maakt de smart thinking-benadering de werkomgeving agiler, efficiënter en aanpasbaarder.

Het smart thinking-model biedt ondernemingen tal van voordelen omdat het:

  • mensen van verschillende afdelingen, hiërarchische niveaus en perspectieven bijeenbrengt
  • teamwerk en cohesie binnen de onderneming bevordert door middel van een overkoepelend begrip en de uitwisseling van vakkennis en competenties
  • de openheid voor andere gezichtspunten en perspectieven aanscherpt
  • iedereen de kans geeft om deel uit te maken van de oplossing
  • snelle oplossingen genereert
  • ruimte biedt voor nieuwe ideeën en onbekende of ongebruikelijke oplossingen
  • oplossingen ontwikkelt die de gebruiker ook echt nodig heeft

Toepassing tijdens de werkdag

Het smart thinking-team van Sedus heeft al talrijke workshops georganiseerd in de speciaal ingerichte ruimten en is ervan overtuigd dat de onderneming zich zo nog beter kan positioneren om de uitdagingen van de moderne economie bij te houden en succesvol te zijn. Het smart thinking-model werkt als volgt:

Fase 1: ontdekken

Elk ingewikkeld probleem wordt eerst uitgebreid onderzocht in de ontdekkingsfasen en vanuit verschillende perspectieven bekeken. Tot de drie fasen van de probleemontdekking behoren begrip, empathie en standpunt:

 

Fase 2: vormgeven

Het resultaat van de fasen in de probleemruimte is een kernveronderstelling, die bij Sedus een cruciaal punt wordt genoemd. Die vormt het uitgangspunt voor de vormgevende oplossingsruimte en is een gezamenlijk uitgewerkte veronderstelling over de behoeften van de gebruiker. De drie fasen van het vormgeven zijn creativiteit, modelleren en proberen.

 


U kunt meer te weten komen over onze holistische oplossingen in onze toepassingsgebieden.

NAAR DE TOEPASSINGSGEBIEDEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op