Duurzame inkoop

Korte wegen en gecertificeerde materialen zijn belangrijk voor een milieubewuste inkoop van de grondstoffen. Sedus staat voor “Made in Germany” en dit is te zien aan de feiten.

Achter elk product van Sedus schuilt een idee, een visie of de oplossing van een probleem. Tijdens de ontwikkeling houdt Sedus bij de materialen al rekening met de milieuaspecten. Op die manier worden de ecologische balansen en de daaraan gekoppelde milieueffecten al gecontroleerd tijdens het ontwikkelingsproces en wordt er gewerkt op basis van duidelijke specificaties.

Geavanceerde ontwikkeling en bedrijfsinterne ontwerpconcepten

De ontwerpconcepten worden intern ontwikkeld en kenmerken zich door drie belangrijke punten:

  • Milieuvriendelijke materiaalkeuze met inachtneming van de levenscyclusanalyse
  • Gebruik van steeds meer gerecycled materiaal
  • Hoge eisen aan lange levensduur en tijdloos design

De betreffende eisen voor sterkte en vermoeiingssterkte komen altijd overeen met de Sedus norm. Die norm gaat verder dan de specificaties van nationale en Europese normen. Hiertoe voert Sedus regelmatig productaudits uit met betrouwbaarheidstests in serieproductie, foutoorzaak- en effectanalyses evenals eindige elementen-berekeningen voor materiaalbesparing en sterkteoptimalisatie. Het testlaboratorium van Sedus is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Regionale leveranciers en milieuvriendelijke materialen

Sedus vertrouwt op regionale leveranciers met een aandeel van 66% uit Duitsland en in totaal 85% uit Europa. Daarnaast worden de hoge eisen op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsnormen en corruptiepreventie doorgegeven aan onze leveranciers en door hen ondertekend. Sedus verplicht ook zijn leveranciers tot duurzame handelspraktijken.

De materialen die Sedus gebruikt, ontzien het milieu:

  • Gerecycled aluminium
  • Houtsoorten uit duurzame bosbouw
  • Leder uit Duitsland of Oostenrijk
  • Textielstoffen met Oeko-Tex- of Cradle to Cradle-certificering
  • Recyclebare en gerecyclede kunststoffen

Verplichting tot duurzaamheid

De Sedus Stoll groep werkt met een systematisch en uitgebreid duurzaamheidsmanagement. Binnen dat kader worden specifieke eisen gesteld aan leveranciers met betrekking tot duurzaam zakelijk gedrag. De basis voor deze richtlijn wordt gevormd door internationale normen zoals de ILO-verklaring, OESO-richtlijnen en in het bijzonder het Global Compact van de Verenigde Naties. De richtlijn geldt voor de leverancier, zijn leveringsketen en dus ook voor zijn onderleveranciers.

Hoge kwaliteitsnormen en erkende certificeringen

Sedus producten moeten lang meegaan – ook op die manier wordt het milieu ontzien. Daarom zijn kwaliteit en hoogwaardige verwerking zo belangrijk. Een goede kwaliteit garandeert ook dat men lang kan genieten van het product.

Sinds 2016 zijn alle Sedus producten in de vestiging in Geseke al PEFC-gecertificeerd. In 2024 volgt de PEFC-certificering voor de locatie Dogern, wat garandeert dat het gebruikte hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Verschillende productfamilies hebben daarvoor het milieukeurmerk “Blaue Engel” gekregen. Met de hoogste FEMB niveau 3-certificering voldoet Sedus ook aan de eisen van de circulaire economie. Deze certificeringen benadrukken de onvermoeibare inzet voor duurzame inkoop.

NAAR DE CERTIFICERING

Risicobeheer

Een belangrijk aandachtspunt voor Sedus is het vermijden van risico's voor partners, de onderneming, de leveringsketen, de medewerkers en de regio's waarin de onderneming actief is. Sedus voert daarom jaarlijks een toekomstgerichte risicoanalyse uit, waar ook de leveranciers deel van uitmaken. De continue risicoanalyse op het gebied van mensenrechten en milieu identificeert potentiële en daadwerkelijke effecten in de complete leveringsketen. De analyse vormt vervolgens de basis voor het vaststellen van doelstellingen, preventieve en corrigerende maatregelen en wordt meegenomen in het onafgebroken besluitvormingsproces van de onderneming.

Certificeringen

Als onderneming met een wereldwijd netwerk stelt Sedus hoge eisen aan zichzelf en laat deze extern bevestigen.

MeEr WETEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op