Arbeids- en mensenrechten

Sedus is momenteel een van de slechts 14 ondernemingen in Duitsland die in 2023 de SA8000-certificering heeft ontvangen voor sociale verantwoordelijkheid op de werkplek ontvangt. Dit dient als bewijs voor het naleven van de mensenrechten binnen de onderneming en garandeert dat het sociaal verantwoordelijke managementsysteem bij Sedus en in de leveringsketen op de juiste wijze wordt geïmplementeerd, gecontroleerd en toegepast.

SA8000-certificering

De internationaal erkende certificeringsnorm SA8000 bepaalt de naleving van internationaal erkende arbeidsrechten zoals vastgelegd in de Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en andere internationale mensenrechtennormen, evenals het nationale arbeidsrecht.

De criteria die SA8000 benadrukt, zijn onder andere:

  • Geen kinder- of dwangarbeid
  • Minimumnormen op het gebied van gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid
  • Vrijheid van vereniging
  • Recht op collectieve onderhandelingen
  • Geen discriminatie
  • Geen fysieke of psychologische straffen
  • Naleving van de arbeidstijdenwetgeving
  • Een fatsoenlijk loonniveau
  • Verdere eisen aan het management

Dankzij de SA8000-certificering kunnen de inspanningen van Sedus op het gebied van sociale verantwoordelijkheid zichtbaarder worden gemaakt. Sedus is er trots op te kunnen voldoen aan de hoge eisen van de internationale norm SA8000. Een continue verbetering wordt onder andere bereikt door regelmatige bijeenkomsten van het Social Performance Team (SPT) en door regelmatige externe en interne audits.

Om ervoor te zorgen dat Sedus altijd aan de eisen voldoet, worden de medewerkers regelmatig over de progressie geïnformeerd en in de vorm van gesprekken bij de audits betrokken. Sedus heeft ook een meldpunt opgericht voor milieu- en ethische schendingen in de eigen bedrijfsafdeling, maar ook in de leveringsketen. Om de verantwoordelijkheden duidelijk te houden, werden verschillende opdrachten gedefinieerd voor de groep en de vestigingen.

Deze inspanningen worden gecontroleerd en gecertificeerd door externe auditors om te garanderen dat Sedus niet alleen zijn beloften nakomt, maar ook voortdurend streeft naar verbetering van zijn werkpraktijken. Bij Sedus is sociale verantwoordelijkheid niet alleen een belofte, maar een verplichting die elke dag wordt nageleefd.

SA8000 CertifiCAAT Sedus Stoll AG

SA8000 CertifiCAat Sedus Systems GmbH

Certificeringen

Als onderneming met een wereldwijd netwerk stelt Sedus hoge eisen aan zichzelf en laat deze extern bevestigen.

MeEr WETEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op