Leveranciersrichtlijnen

Bijzondere ondernemingen hebben bijzondere leveranciers nodig. Het bijzondere is de optimale prestatie van de procesdeelnemers om een materiaalbeschikbaarheid van 100 procent te bereiken tot aan de klant. Om dit prestatiedoel te bereiken, moet naast de algemene leveranciersrichtlijn ook rekening worden gehouden met de duurzaamheidsrichtlijn.

Verplichting tot duurzaamheid

De Sedus Stoll-groep werkt met een systematisch en uitgebreid duurzaamheidsmanagement. Binnen dat kader worden specifieke eisen gesteld aan leveranciers met betrekking tot duurzaam zakelijk gedrag. De basis voor deze richtlijn wordt gevormd door internationale normen zoals de ILO-verklaring, OESO-richtlijnen en in het bijzonder het Global Compact van de Verenigde Naties. De richtlijn geldt voor de leverancier, zijn leveringsketen en dus ook voor zijn onderleveranciers.

Als internationaal actieve kantoormeubilairfabrikant met een focus op regionale inkoop staat Sedus bloot aan risico's op het gebied van mensenrechten en milieu. Een omvattend management helpt om deze risico's voortdurend te controleren en met behulp van verschillende maatregelen te voorkomen of te minimaliseren. Het trapsgewijze risicobeheersysteem identificeert milieu- en mensenrechtenrisico's binnen de bedrijfsafdeling en in de leveringsketen van Sedus.

Algemene LEVERANCIERSRICHTLIJN

LEVERANCIERSRICHTLIJN - VERPLICHTING VOOR DUURZAMHEID

Certificeringen

Als onderneming met een wereldwijd netwerk stelt Sedus hoge eisen aan zichzelf en laat deze extern bevestigen.

MeEr WETEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op