Stichtingen

De betrokkenheid bij goede doelen is stevig verankerd in de ondernemingsstructuur van Sedus Stoll AG, omdat twee stichtingen een meerderheidsbelang in de onderneming hebben: de Stoll VITA Stiftung in Waldshut en de Karl Bröcker Stiftung in Lippstadt.

Stoll VITA Stiftung

MeEr WETEN

Karl Bröcker Stiftung

MeEr WETEN

De beide stichtingen moeten de zakelijke onafhankelijkheid van Sedus Stoll AG beschermen en
streven filantropische non-profitdoeleinden na: Als toonaangevende industriële onderneming kenmerkt Sedus zich door de ontwikkeling en productie van hoogwaardige, innovatieve en veelzijdige inrichtingsoplossingen en -concepten. Deze betrokkenheid weerspiegelt de nauwe banden met de stichtingen en onderstreept het streven om toekomstgerichte werkomgevingen te creëren.

De Stoll VITA Stiftung

De Stoll VITA Stiftung bevordert wetenschappelijk onderzoek, openbare gezondheidszorg, educatie, milieu- en natuurbescherming in overeenstemming met de wensen van de oprichters.

“Succesvol zakelijk ondernemen heeft voor de lange termijn altijd een basis nodig die op waarde is gebaseerd.”

Met de oprichting van de stichting wilden Emma en Christof Stoll enerzijds de opvolging van de onderneming van de toenmalige Christof Stoll GmbH & Co. KG, het huidige Sedus Stoll AG, regelen en anderzijds moesten de belangrijkste thema's uit hun levenslange betrokkenheid en hun levensinstelling worden voortgezet in een organisatorisch zelfstandige non-profitorganisatie. Hun belangrijkste zorgen waren het stimuleren van de integrale geneeskunde, gezonde voeding en milieu- en natuurbescherming.

Oprichters van de stichting: 
Emma Stoll (†2010) und Christof Stoll (†2003)

Oprichtingsdatum:
8. maart 1985

Stichtingsdirectie:
Adelheid Kummle (voorzitter)
Heinrich Lachenmaier (vice-voorzitter)
Dr. Klaus Eisele

Vermogen en opbrengsten:
Het vermogen van de stichting bestaat in principe uit een meerderheidsbelang in de Sedus Stoll AG, dat de oprichters tijdens hun leven als gift aan de stichting hebben overgedragen. De stichting financiert haar activiteiten uit de dividenden van dit belang.

Kantoor:
Stoll VITA Stiftung, Brückenstraße 15, D-79761 Waldshut

NAAR DE WebsIte

De Karl Bröcker Stiftung

De Karl Bröcker Stiftung ondersteunt met name opleidingsprojecten alsook medische en therapeutische projecten en inrichtingen voor kinderen in binnen- en buitenland.

“Kinderen zijn de toekomst – en toch zijn er nog veel kinderen en jongeren zonder uitzicht op een gelukkig, vrij leven, op veiligheid, gezondheid en opleiding. Hen helpen is doel en taak.”

Het doel van de stichting is het bevorderen van hulp voor de jeugd, inclusief de betrokken personen, en de volksgezondheid, het ondersteunen van personen die voldoen aan de voorwaarden van § 53 van de Duitse AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen), alsook het verwerven van middelen voor non-profitorganisaties die een vergelijkbaar doel nastreven.

Oprichtster van de stichting:
Renate Bröcker (†1998)

Oprichting:
26 januari 1999

Stichtingsdirectie:
Susanne Brandherm

Adviescommissie:
Werner Blanke
Carsten Walter
Andrea Wisk

Vermogen en opbrengsten:
Het vermogen van de stichting bestaat uit de deelneming in de Sedus Stoll AG, evenals diverse beleggingen.

Kantoor:
Karl Bröcker Stiftung, Lipperoder Straße 11, D-59555 Lippstadt

NAAR DE Website

Certificeringen

Als onderneming met een wereldwijd netwerk stelt Sedus hoge eisen aan zichzelf en laat deze extern bevestigen.

MeEr WETEN

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op