Workspace Design

Analyse, advies, planning en visualisatie

Vakkennis gewenst bij de vormgeving van de kantoorruimte?

Het plannings- en adviesteam van Sedus ondersteunt bij de vormgeving en het ontwerp van moderne werkomgevingen en werkplekdefinities en begeleidt elk project van de strategie tot aan de realisatie. De interne, internationaal gevestigde deskundigen die bestaan uit architecten, binnenhuisarchitecten, ingenieurs en werkplekspecialisten helpen bij de analyse en het daaropvolgende ontwerp en de optimalisatie van de werkomgeving.

De inzichten van de status quo worden gebruikt om mogelijkheden af te leiden, kansen vast te stellen en een planningskader te ontwikkelen op basis van de resultaten. Zo ontstaat een toekomstgericht, innovatief kantoorconcept met exact de werksituaties die de betreffende werkzaamheden en werkwijzen op ideale wijze ondersteunen. Voor een op maat gesneden en duurzaam kantoorconcept dat gericht is op de ondernemingsdoelstellingen en het welzijn van de medewerkers.

Succesvolle jaren in objectadvies

Creatieve en internationale teamleden

Talrijke tevreden klanten en gerealiseerde projecten

Het interne team van internationale deskundigen zoals architecten, binnenhuisarchitecten, ingenieurs en werkplekspecialisten kijkt ernaar uit om u te ondersteunen.

Tel.: +49 (0) 2942 501-0
designservices@sedus.com

 

Afspraak maken

Ons concept

Sedus Solutions vormt de basis voor het kantoor van de toekomst. Om de verwachtingen en behoeften van de werknemers op een gemeenschappelijke noemer te brengen, moet de werkomgeving aan vier essentiële basiseisen voldoen: ruimte voor concentratie, communicatie, samenwerking en ontspanning. Er zijn taken die door meerdere werknemers en in onderlinge uitwisseling worden uitgevoerd en er zijn werkzaamheden waarvoor rust en een aparte ruimte noodzakelijk zijn. De werksituaties van Sedus Solutions bieden ondersteuning bij het implementeren van de juiste omgeving voor elk werktype.

OVER sedus solutions

 

De diensten in een overzicht

De status quo vaststellen, rekening houden met de eisen en de kadervoorwaarden definiëren – de Sedus transformatiespecialisten begeleiden het hele proces vanaf het begin, neemt het projectmanagement op zich en ondersteunt ook bij het wijzigingsmanagement. Want het succes van een verandering naar een nieuwe werkomgeving hangt immers in grote mate af van de manier waarop de werknemers zich in de nieuwe omgeving kunnen settelen en zich er prettig voelen. Daarom is het belangrijk om iedereen vanaf het begin en bij elke stap bij het project te betrekken. Door begrip kan de verandering gemakkelijker worden uitgevoerd en gerealiseerd.

 

In het kader van de transformatiespecialisten worden analyses uitgevoerd waarin de basis voor de planning worden gelegd. Daarbij worden de huidige situatie, de communicatieroutes en de behoeften van de afdelingen en activiteiten in een gedefinieerde omvang vastgelegd met behulp van een workshop.

Sensorgestuurde oppervlakteanalyse met se:connects Analytics
Via IoT-sensoren die bevestigd zijn aan stoelen, tafels en gestoffeerde meubels kunnen gebruiks- en bezettingsgegevens voor uw ruimten worden verzameld. Na afloop van de analysefase ontvangt u van de Sedus-experts een evaluatie van alle gegevens en een vrijblijvende aanbeveling voor de optimalisatie van uw oppervlakken. Zo beschikt u over een solide basis voor de besluitvorming over de volgende stappen.

 

Het kantoor van de toekomst moet voldoen aan de verwachtingen en behoeften van verschillende, met elkaar werkende generaties. Moderne kantooroplossingen houden daarbij rekening met ergonomische aspecten en ook de keuzevrijheid waar, hoe en hoelang er wordt gewerkt. Met het samenspel van deze factoren wordt zowel bij de optimalisatie van bestaande oppervlakken als bij de nieuwe planning rekening gehouden.

Kleuren, materialen en oppervlakken kunnen voor een positieve stemming zorgen en het effect van werkgebieden veranderen. Harmonieuze combinaties en accenten leveren een belangrijke bijdrage aan het welzijn op het werk en worden bij Sedus samen met experts op het gebied van kleurdesign en trends ontwikkeld en in de kantoorvormgeving geïntegreerd. De individuele productcatalogi worden daarop afgestemd.

Als innovatieve aanvulling op de ontwerp- en planningsdiensten is er de virtual reality-oplossing. Dit maakt het nog gemakkelijker om de 3D-planning te volgen en een gevoel te ontwikkelen voor de desbetreffende ruimtevormgevingen. De Sedus AR-app biedt bovendien de mogelijkheid om meubels via augmented reality direct in de eigen ruimte te projecteren.

Onze successtrategie

Voor een duurzame oplossing op lange termijn is de successtrategie van de transformatiespecialisten opgedeeld in drie fasen.

Voor elk van deze fasen worden verschillende parameters vastgelegd:

De succesfactoren

Sedus observeert de behoeften van de mensen en de veranderingen en trends rondom de werkplek. Deze knowhow wordt omgezet in producten en oplossingen en de inzichten uit actuele studies worden verwerkt in de planning en het advies. Op die manier wordt zekerheid op lange termijn voor geplande investeringen gegarandeerd.

Het team van interne specialisten wordt aangevuld door een groot netwerk van externe partners om de optimale oplossing te vinden voor alle uitdagingen en vragen rondom de werkplek. Voor een service die zonder omwegen van strategie naar uitvoering gaat.

Een optimale planning omvat niet alleen ergonomisch meubilair, maar ook een omvattende evaluatie van de werkplek. Daarbij komen kleuren, materialen, akoestiek en de groenvoorziening in de ruimte aan bod om het welzijn en de productiviteit te bevorderen en ook voor de toekomst een aantrekkelijke werkomgeving te garanderen.

De behoeften in het oog houden – zowel de individuele behoeften van de medewerkers als de bovenliggende ondernemingsdoelstellingen. De concepten en plannen die Sedus ontwikkelt, zijn geen standaardideeën, maar individuele oplossingen die moderne werkomgevingen bevorderen.

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op