Zwarte cijfers die winst zijn voor iedereen

Rond 150 jaar bedrijfsbestaan is het resultaat van een bijzonder principe: economisch handelen betekent voor Sedus niet alleen winst behalen. Het gaat veel meer om het vooruitziende en duurzame handelen voor het welzijn van de gehele onderneming, de medewerkers en het algemeen belang.

Deze houding wordt ook mogelijk gemaakt door de ondernemingsvorm en de eigenarenconstructie. Vroeger werd Sedus beheerd door de eigenaren en tegenwoordig is het een vennootschap op aandelen dat niet aan de beurs genoteerd staat en geen enkele verplichting heeft tegenover externe investeerders. Twee stichtingen die uitsluitend non-profitdoeleinden nastreven, de Stoll VITA Stiftung en de Karl Bröcker Stiftung, hebben een meerderheidsbelang.

In plaats van kortstondige winstoogmerken staat bij Sedus daarom de gezonde ontwikkeling op de lange termijn centraal. Anticyclische investeringen en continue verbeteringen waarbij alle medewerkers zijn betrokken, zorgen sinds decennia ervoor dat Sedus winstgevend is – en zodoende een aanwinst voor iedereen.

Deze ontwikkeling kan ook worden geraadpleegd in het actuele jaarverslag van Sedus Stoll AG, waarmee opnieuw wordt aangetoond dat Sedus met deze filosofie op de goede weg is.

NAAR JAARVERSLAG

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op