Stichtingen

De beide stichtingen die de zakelijke onafhankelijkheid van Sedus Stoll AG moeten beschermen, streven filantropische non-profitdoeleinden na:

de Stoll VITA Stiftung is volgens de wensen van de oprichters gericht op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, openbare gezondheidszorg, educatie alsook dieren- en plantenteelt, milieu- en natuurbescherming en landschapsbeheer. Deze doeleinden worden met name in de omgeving van Waldshut gerealiseerd.

De Karl Bröcker Stiftung ondersteunt met name opleidingsprojecten alsook medische en therapeutische projecten/inrichtingen voor kinderen in binnen- en buitenland.

Dat is weliswaar niet af te zien aan ons kantoormeubilair. Maar zonder deze achtergrond zouden ze niet zo zijn, zoals ze nu zijn.

 

Oprichters van de stichting: Emma Stoll (†2010) und Christof Stoll (†2003)

Oprichtingsdatum
8. März 1985

Stichtingsdirectie
Adelheid Kummle (voorzitter)
Heinrich Lachenmaier (plv. voorzitter)
Dr. Klaus Eisele

Succesvol zakelijk ondernemen heeft voor de lange termijn altijd een basis nodig die op waarde is gebaseerd.

Doelen van de stichting
Met de oprichting van de stichting wilden Emma en Christof Stoll enerzijds de opvolging van de onderneming van de toenmalige Christof Stoll GmbH & Co. KG, het huidige Sedus Stoll AG, regelen en anderzijds moesten de belangrijkste thema’s uit hun levenslange betrokkenheid en hun levensinstelling worden voortgezet in een organisatorisch zelfstandige non-profitorganisatie. De kennisverspreiding over gezonde voedingswijzen en het stimuleren van ecologische land- en tuinbouw en integrale geneeskunde waren hun belangrijkste wensen.

Vermogen en opbrengsten
Het vermogen van de stichting bestaat in principe uit een meerderheidsbelang in de Sedus Stoll AG, dat de oprichters tijdens hun leven als gift aan de stichting hebben overgedragen. De stichting financiert haar activiteiten uit de opbrengsten van dit belang. 

Kantoor
Stoll VITA Stiftung
Brückenstraße 15, 79761 Waldshut
www.stollvitastiftung.de

 

Oprichtster van de stichting: Renate Bröcker (†1998)

Oprichtingsdatum
26. Januar 1999

Stichtingsdirectie
Susanne Brandherm

Adviescommissie
Werner Blanke
Carsten Walter
Andrea Wisk

Kinderen zijn de toekomst – en toch zijn er nog veel kinderen en jongeren zonder uitzicht op een gelukkig, vrij leven, op veiligheid, gezondheid en opleiding. Hen helpen is doel en taak.

Doelen van de stichting
Doel van de stichting is het bevorderen van hulp voor de jeugd inclusief de eventuele betrokken personen (bijv. ouders), voor zover dat voor het bevorderen van de betreffende kinderen en/of jongeren zinvol lijkt. Verdere doelen zijn de bevordering van de volksgezondheid, de ondersteuning van personen die voldoen aan de voorwaarden van § 53 van de Duitse AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) inzake liefdadigheidswerken, alsook het verwerven van middelen voor non-profitorganisaties die een vergelijkbaar doel nastreven, opdat deze organisaties de middelen voor hun non-profitdoelstelling kunnen gebruiken.

Vermogen en opbrengsten
Het vermogen van de stichting bestaat uit de deelneming in de Sedus Stoll AG, evenals diverse beleggingen.

Kantoor
Karl Bröcker Stiftung
Lipperoder Straße 11, 59555 Lippstadt
www.karl-broecker-stiftung.de

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op