Duurzaamheid

De zakelijke instelling van Sedus is gebaseerd op een traditie van waarden en normen, die 150 jaar teruggaat en vandaag de dag meer dan ooit geldt. Alleen wanneer de mens zich prettig voelt, zijn productiviteit en prestatie mogelijk. Wat de mens goed doet, dient dus ook het bedrijf. Deze overtuiging is de maatstaf voor alles wat wij doen en hoe wij het doen.

Op waarden gegrondveste bedrijfscultuur

Alleen wat diep geworteld is, kan goed bloeien. Bij Sedus is het de inzet voor het welzijn van de mensen.

Wie veel zittend moet werken, moet op z’n minst zo gezond mogelijk zitten. Want alleen dan kunnen de mensen ook productieve prestaties leveren. Dit principe stond bij Sedus al vroeg centraal. Al in tijden, toen op kantoren nog weinig rekening werd gehouden met de medewerkers, hield Albert Stoll, de zoon van de bedrijfsoprichter, zich bezig met de principes van goed zitten. Nu zouden wij zeggen: met de kwestie van zitergonomie. Het resultaat was onder andere de eerste geveerde draaistoel in Europa.

De volgende generatie ontwikkelde het bedrijf helemaal in deze geest met succes verder. Uit persoonlijke overtuiging zetten Christof Stoll en zijn vrouw Emma zich bovendien intensief in voor een gezonde voeding, ecologische dierenfokkerij en plantenteelt, gezondheidsonderzoek en de bescherming van het milieu.

Zo is een traditie gegroeid die ons verplicht en naar de toekomst wijst: de consequente inzet voor het welzijn van de mensen. Dat geldt voor de klanten die onze producten gebruiken, evenzeer als voor onze medewerkers die ze maken, en voor de mensen op de locaties waar wij actief zijn.

Ecologie en economie zijn geen tegenstellingen, maar onmisbare delen van een geheel.

Christof Stoll, 1993

Duurzaam management

Voor duurzaamheid zijn bindende voorschriften, heldere structuren en het verantwoordelijkheidsgevoel van elk individu nodig.

Volgens huidige begrippen betekent duurzaamheid het beschermen van de belangrijke bestaansgronden voor de mensen van nu en voor toekomstige generaties, zodat iedereen in een ecologisch, sociaal en economisch intacte wereld kan leven. Deze integrale claim bepaalt ons denken en handelen bij Sedus. Deze maakt als vrijwillige verplichting deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Wij brengen deze consequent en dagelijks in praktijk. En wij waarborgen door geregelde verantwoordelijkheden en organisatiestructuren dat wij onze doelstellingen bereiken.

 

De bedrijfsprincipes van Sedus Stoll AG:

 

Wij horen permanent tot de besten.
Wij creëren voordelen voor onze klanten die ze als het ware zelf beleven.
Wij realiseren altijd 100 procent kwaliteit.
Wij handelen consequent milieubewust.
Wij zetten in op de beste leveranciers.
Wij worden voortdurend beter.
Wij vergen bovengemiddeld veel van onze medewerkers, maar steunen hen hier ook bij.
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid als deel van de maatschappij.
Wij leven voorschriften en wetten altijd betrouwbaar na.
Wij vermijden risico’s met vooruitziende blik.
Wij streven onze bedrijfsdoelstellingen systematisch en consequent na.
Wij waarborgen het succes van ons bedrijf duurzaam.

 

Fijn, wanneer bedrijfswinst een aanwinst voor de maatschappij wordt.

Natuurlijk vinden wij bij Sedus het fijn, wanneer wij economisch succes boeken. Vooral omdat daar veel mensen van profiteren.

Bovendien vloeit een groot deel van de winst die wij behalen, in twee stichtingen zonder winstoogmerk, die duurzame sociale en ecologische projecten in binnen- en buitenland steunen. In 1985 richtten Emma en Christof Stoll de stichting Stoll VITA op, om de bedrijfsopvolging te regelen en een voortzetting van hun levenslange inzet voor het milieu te waarborgen. De stichting steunt talrijke opleidings-, onderzoeks- en praktische projecten. Door de fusie met Gesika Büromöbelwerk GmbH kwam in 2002 de Karl Bröcker stichting erbij. Het accent van haar steun ligt op opleidings- en belevenisprojecten voor kinderen en tieners met en zonder handicap.

Pionier op het gebied van duurzaamheid

Het ligt niet alleen aan comfort en ergonomie dat de producten van Sedus een goed gevoel geven. Maar ook aan de ecologische basisprincipes die van oudsher het zakelijke handelen en de vervaardiging van producten kenmerken. Al in de jaren 50, toen het begrip milieubescherming nog niet eens bestond, streefde Sedus consequent naar een spaarzame omgang met de hulpbronnen.

Al in 2010 ontving Sedus als eerste kantoormeubilairfabrikant wereldwijd de certificering EMAS III (Eco-Management and Audit Scheme). Dit Europese milieumanagementsysteem is vrijwillig voor ondernemingen, wat duidelijk onderstreept hoe doelbewust ecologische doelstellingen worden vervolgd en gerealiseerd. De transparante ecologische balans laat dat eveneens zien – net als het feit dat bij de productie van Sedus-producten gerecyclede materialen worden toegepast.

Wat betreft milieubescherming vervult Sedus een pioniersrol – en wil dat dankzij continue optimalisaties ook in de toekomst blijven doen. Tot de jongste voorbeelden behoren de omschakeling van de galvaniseerinstallatie van chroom VI naar chroom III en de verbeterde poedercoating met opvangsysteem, zodat overtollig poeder opnieuw kan worden gebruikt. À propos kringloop: tijdens het recyclen van Sedus-producten kunnen alle materialen natuurlijk volgens de afzonderlijke materiaalgroepen worden gescheiden.

DOWNLOAD GRI REPORT

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op