Karl Bröcker Stiftung

Oprichtster van de stichting: Renate Bröcker (†1998)

Oprichtingsdatum
26. Januar 1999

Stichtingsdirectie
Susanne Brandherm

Adviescommissie
Werner Blanke
Carsten Walter
Andrea Wisk

Kinderen zijn de toekomst –
en toch zijn er nog veel kinderen en jongeren zonder uitzicht op een gelukkig, vrij leven, op veiligheid, gezondheid en opleiding. Hen helpen is doel en taak. 

Doelen van de stichting
Doel van de stichting is het bevorderen van hulp voor de jeugd inclusief de eventuele betrokken personen (bijv. ouders), voor zover dat voor het bevorderen van de betreffende kinderen en/of jongeren zinvol lijkt. Verdere doelen zijn de bevordering van de volksgezondheid, de ondersteuning van personen die voldoen aan de voorwaarden van § 53 van de Duitse AWR (Algemene wet inzake rijksbelastingen) inzake liefdadigheidswerken, alsook het verwerven van middelen voor non-profitorganisaties die een vergelijkbaar doel nastreven, opdat deze organisaties de middelen voor hun non-profitdoelstelling kunnen gebruiken.

Vermogen en opbrengsten
Het vermogen van de stichting bestaat uit de deelneming in de Sedus Stoll AG, evenals diverse beleggingen.

Kantoor
Karl Bröcker Stiftung
Lipperoder Straße 11, 59555 Lippstadt
www.karl-broecker-stiftung.de