Moderne kantoorconcepten voor de werkomgeving van morgen

Zoals het werk zelf en de eisen continu veranderen, zo veranderen ook de werkomgevingen. In ondernemingen draait het niet alleen maar meer om het puur uitvoeren van taken, op kennis gebaseerde en creatieve processen zijn veel belangrijker geworden. De medewerkers en hun ideeën behoren tot het meest waardevolle kapitaal en de uitdaging bestaat erin capabele medewerkers te behouden en nieuwe te winnen. Moderne kantoorconcepten worden gekenmerkt door dat iedereen de werkomgeving krijgt die hij of zij nodig heeft. Want de toekomst is gevarieerd en flexibel: daartoe behoren zowel eenpersoonsbureaus net als desksharing en grote kantoorruimten, die volgens de nieuwste inzichten zijn ontwikkeld en ingericht.

Werkzaamheden veranderen

Talrijke factoren hebben de moderne werkplek duurzaam beïnvloed – en doen dat nog steeds. Met name de digitalisering heeft New Work en het Office 4.0 bepaald en daardoor ook de communicatie van de mensen veranderd. Het grote aantal kanalen en platformen biedt talrijke mogelijkheden die het werken flexibeler en beweeglijker maken. De klassieke bureauwerkplek heeft daarbij toenemend concurrentie gekregen: net zo belangrijk zijn de teamwerkplekken, tussenzones, stiltewerkplekken en gebieden voor informele uitwisseling geworden.

Mensen ondersteunen bij het ontplooien van hun talenten

Sedus houdt zich intensief bezig met de werkzaamheden en het kantoor van de toekomst. Daarvoor worden nieuwe producten en werkmethoden uitvoerig getest en beoordeeld – zoals bijvoorbeeld het nieuwe Sedus Smart Office in Dogern. Het werd als “Living Office” ontwikkeld en verenigt ergonomie en design net zoals de modernste mediatechniek en een doordacht kleur- en lichtconcept. De medewerkers moeten in hun leefomgeving kantoor ondersteund worden bij het ontplooien van hun capaciteiten en talenten.

New Work

De begrippen New Work, Office 4.0 en beweeglijk werken beschrijven de continue verandering van de werkomgeving. Werd vroeger productief werk hoofdzakelijk gemeten op basis van de fysieke aanwezigheid aan de eigen bureautafel, tegenwoordig is deze opvatting aanzienlijk veranderd. Goed werk wordt gekoppeld aan het resultaat – onafhankelijk van het feit of dat op de eigen werkplek, aan een high desk of in het thuiskantoor is uitgevoerd. Moderne kantoorconcepten haken precies daarop in: zij bieden voor welke werkvereiste de geschikte omgeving.

Trends voor de werkomgeving van morgen

De trends en ontwikkelingen voor de werkwereld van de toekomst zijn zeer gevarieerd. Een belangrijke rol daarbij speelt de feelgoodfactor. Naast ergonomische en duurzame aspecten behoort daartoe ook de aantrekkelijkheid van de werkomgeving. Steriele en afgestompte inrichtingen zijn oud nieuws – doordachte concepten daarentegen stimuleren verschillende werkstijlen, evenals goede communicatie en zorgen tegelijkertijd voor een goed gevoel.

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op