Veilig en productief terug naar kantoor: onze oplossingen voor COVID-19

Voor meer bescherming op de werkplek

Bijzondere omstandigheden vereisen bijzondere maatregelen. Daarnaast hebben de persoonlijke bescherming op de werkplek en de bescherming van collega's een belangrijke betekenis gekregen. Om ook in grote kantoorruimten en bij dubbele werkplekken extra afscherming mogelijk te maken, levert Sedus zowel opzetelementen voor de zichtschotten se:wall als ook flexibele ruiten van acrylglas om op te stellen. Zo kunnen deeltjes worden tegengehouden en kan er extra bescherming bij de werkplek worden gerealiseerd.

Producten, oplossingen en tips voor thuiswerken vindt u hier.

Ruimteplanning

Tot enkele maanden geleden werd bij de ruimteplanning met name aandacht geschonken aan de optimalisatie van de benodigde ruimte en de ruimtebenuttingsfactor bij gelijktijdige verhoging van het aantal samenwerkings- en ontmoetingsgebieden. Een van de hoofddoelen was het bijeenbrengen van mensen en het gemeenschappelijke gebruik van de ruimte. De nieuwe uitdaging bestaat eruit dezelfde ruimtes te gebruiken, maar de samenwerking en de uitwisseling zo effectief en zo veilig mogelijk te maken. Over bestaande werkprocessen en routines moeten worden nagedacht. Kantoorruimten moeten opnieuw ingedeeld en aangepast worden om de noodzakelijke fysieke afstand tussen de mensen te realiseren, zonder de productiviteit en de efficiëntie tijdens het werk te beïnvloeden. 

Experts vertellen
welke oplossingen zijn er om overal te werken?

Inhoud:

  • Hoe de hybride werkplek eruit kan zien, en hoe de inrichting beweging en verandering van houding optimaal stimuleert.
  • Hoe hybride oplossingen voor ondernemingen kunnen worden vormgegeven en hoe de beschikbare ruimte opnieuw kan worden bedacht en gebruikt (incl. ideeën voor space planning).
  • Andere eisen vragen om nieuwe wegen: intelligente oplossingen voor de werknomaden van de toekomst.

Opname met onze experts
Mascha Großmann (Ontwerpstudio Sedus),
Linda Schuster (Product management Sedus) and
Angela Bartelmess (Product management Sedus)

Nu kijken

Aanpassing van de werkomgevingen

CONTACT
Contact opnemen
Showroom
Doe hier inspiratie op