Duurzaamheid

De zakelijke instelling van Sedus is gebaseerd op een traditie van waarden en normen, die meer dan 140 jaar teruggaat en vandaag de dag meer dan ooit geldt. Alleen wanneer de mens zich prettig voelt, zijn productiviteit en prestatie mogelijk. Wat de mens goed doet, dient dus ook het bedrijf. Deze overtuiging is de maatstaf voor alles wat wij doen en hoe wij het doen.

Op waarden gegrondveste bedrijfscultuur

Alleen wat diep geworteld is, kan goed bloeien. Bij Sedus is het de inzet voor het welzijn van de mensen.

Wie veel zittend moet werken, moet op z’n minst zo gezond mogelijk zitten. Want alleen dan kunnen de mensen ook productieve prestaties leveren. Dit principe stond bij Sedus al vroeg centraal. Al in tijden, toen op kantoren nog weinig rekening werd gehouden met de medewerkers, hield Albert Stoll, de zoon van de bedrijfsoprichter, zich bezig met de principes van goed zitten. Nu zouden wij zeggen: met de kwestie van zitergonomie. Het resultaat was onder andere de eerste geveerde draaistoel in Europa.

De volgende generatie ontwikkelde het bedrijf helemaal in deze geest met succes verder. Uit persoonlijke overtuiging zetten Christof Stoll en zijn vrouw Emma zich bovendien intensief in voor een gezonde voeding, ecologische dierenfokkerij en plantenteelt, gezondheidsonderzoek en de bescherming van het milieu.

Zo is een traditie gegroeid die ons verplicht en naar de toekomst wijst: de consequente inzet voor het welzijn van de mensen. Dat geldt voor de klanten die onze producten gebruiken, evenzeer als voor onze medewerkers die ze maken, en voor de mensen op de locaties waar wij actief zijn.

Ecologie en economie zijn geen tegenstellingen, maar onmisbare delen van een geheel.
Christof Stoll, 1993

Duurzaam management

Voor duurzaamheid zijn bindende voorschriften, heldere structuren en het verantwoordelijkheidsgevoel van elk individu nodig.

Volgens huidige begrippen betekent duurzaamheid het beschermen van de belangrijke bestaansgronden voor de mensen van nu en voor toekomstige generaties, zodat iedereen in een ecologisch, sociaal en economisch intacte wereld kan leven. Deze integrale claim bepaalt ons denken en handelen bij Sedus. Deze maakt als vrijwillige verplichting deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Wij brengen deze consequent en dagelijks in praktijk. En wij waarborgen door geregelde verantwoordelijkheden en organisatiestructuren dat wij onze doelstellingen bereiken.

De bedrijfsprincipes van Sedus Stoll AG:

Wij horen permanent tot de besten.
Wij creëren voordelen voor onze klanten die ze als het ware zelf beleven.
Wij realiseren altijd 100 procent kwaliteit.
Wij handelen consequent milieubewust.
Wij zetten in op de beste leveranciers.
Wij worden voortdurend beter.
Wij vergen bovengemiddeld veel van onze medewerkers, maar steunen hen hier ook bij.
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid als deel van de maatschappij.
Wij leven voorschriften en wetten altijd betrouwbaar na.
Wij vermijden risico’s met vooruitziende blik.
Wij streven onze bedrijfsdoelstellingen systematisch en consequent na.
Wij waarborgen het succes van ons bedrijf duurzaam.

Fijn, wanneer bedrijfswinst een aanwinst voor de maatschappij wordt.

Natuurlijk vinden wij bij Sedus het fijn, wanneer wij economisch succes boeken. Vooral omdat daar veel mensen van profiteren.

Door een actieve bevordering van de cultuur levert Sedus Stoll AG een belangrijke bijdrage aan de culturele diversiteit in de Hoogrijn-regio. Wij organiseren onder andere in het bedrijfsrestaurant ”Oase” in Dogern regelmatig concerten met prominente internationale artiesten. Wij ondersteunen ook het cultuurprogramma van het district Waldshut en het Schwarzwald Musikfestival.

Bovendien vloeit een groot deel van de winst die wij behalen, in twee stichtingen zonder winstoogmerk, die duurzame sociale en ecologische projecten in binnen- en buitenland steunen. In 1985 richtten Emma en Christof Stoll de stichting Stoll VITA op, om de bedrijfsopvolging te regelen en een voortzetting van hun levenslange inzet voor het milieu te waarborgen. De stichting steunt talrijke opleidings-, onderzoeks- en praktische projecten. Door de fusie met Gesika Büromöbelwerk GmbH kwam in 2002 de Karl Bröcker stichting erbij. Het accent van haar steun ligt op opleidings- en belevenisprojecten voor kinderen en tieners met en zonder handicap.

Video: CSR – Corporate Social Responsibility at Sedus